Обявление за възложена поръчка 08082018.pdf [публикувано на 08.08.2018г. в 11:14ч.]