Разрешение за строеж.pdf [публикувано на 08.08.2018г. в 11:34ч.]
Архитектура.pdf [публикувано на 08.08.2018г. в 11:46ч.]
Пожарна безопасност.pdf [публикувано на 08.08.2018г. в 11:47ч.]
ОВК.pdf [публикувано на 08.08.2018г. в 11:47ч.]
Конструктивна.pdf [публикувано на 08.08.2018г. в 11:47ч.]
Инсталация медицински кислород, вакуум и сгъстен въздух.pdf [публикувано на 08.08.2018г. в 11:47ч.]
Вътрешни електрически инсталации.pdf [публикувано на 08.08.2018г. в 11:47ч.]
ВиК.pdf [публикувано на 08.08.2018г. в 11:47ч.]
Технология.pdf [публикувано на 08.08.2018г. в 12:00ч.]