Разяснение 1 от 13082018.pdf [публикувано на 13.08.2018г. в 13:30ч.]