Обявление.pdf [публикувано на 20.08.2018г. в 10:49ч.]