Решение за откриване на процедурата.pdf [публикувано на 13.08.2018г. в 15:08ч.]