Съобщение за прекратяване на процедурата.pdf [публикувано на 16.08.2018г. в 15:20ч.]