Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 23.08.2018г. в 13:34ч.]