Съобщение за отваряне на ценови предложения.doc [публикувано на 27.08.2018г. в 10:13ч.]