Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 03.09.2018г. в 14:25ч.]