Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 13.09.2018г. в 16:37ч.]