Обявление за поръчка - Информация относно невъзлагане на поръчка

Обявление за невъзложена поръчка.pdf [публикувано на 13.08.2018г. в 16:47ч.]