Обявление възложена поръчка.pdf [публикувано на 02.10.2018г. в 17:20ч.]