Съобщение за отваряне на ценовите предложения.doc [публикувано на 11.10.2018г. в 16:00ч.]