Обявление за откриване на процедура.pdf [публикувано на 15.10.2018г. в 13:47ч.]