Съобщение за отваряне на цени.doc [публикувано на 23.10.2018г. в 9:39ч.]