Решение за прекратяване по обособени позиции.pdf [публикувано на 24.10.2018г. в 16:26ч.]