Съобщение за отваряне на ценови предложения.doc [публикувано на 29.10.2018г. в 14:23ч.]