Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 31.10.2018г. в 15:58ч.]