Решение за прекратяване по определение позиции.pdf [публикувано на 31.10.2018г. в 15:58ч.]