Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 09.11.2018г. в 15:08ч.]