Избор на доставчици на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години