Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 23.11.2018г. в 12:45ч.]