Обявление за откриване на процедура.pdf [публикувано на 15.11.2018г. в 15:12ч.]