Решение за отстраняване на участници по обособени позиции и определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 09.11.2018г. в 17:00ч.]
Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 09.11.2018г. в 17:00ч.]
Решение изменение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 20.11.2018г. в 16:33ч.]