Съобщение за отваряне на ценови предложения.doc [публикувано на 16.11.2018г. в 15:44ч.]