Обявление за поръчка - Информация относно невъзлагане на поръчка

Обявление за невъзложена поръчка.pdf [публикувано на 28.11.2018г. в 17:26ч.]