Решение за прекратяване по обособени позиции.pdf [публикувано на 05.12.2018г. в 16:22ч.]