Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 10.12.2018г. в 10:46ч.]