Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две години