Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана на профила на купувача обява.pdf [публикувано на 21.12.2018г. в 15:51ч.]