Обявление възложена поръчка.pdf [публикувано на 17.12.2018г. в 14:01ч.]