Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 20.12.2018г. в 15:09ч.]