Обявление за поръчка - Информация относно невъзлагане на поръчка

Обявление невъзложена поръчка.pdf [публикувано на 20.12.2018г. в 16:39ч.]