Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.pdf [публикувано на 31.12.2018г. в 11:22ч.]