Разяснение.pdf [публикувано на 07.01.2019г. в 15:01ч.]
Разяснение по условията на обществената поръчка.pdf [публикувано на 10.01.2019г. в 10:30ч.]