Съобщение за отваряне на ценови предложения.doc [публикувано на 07.01.2019г. в 16:37ч.]