Съобщение за отваряне на ценови предложения.docx [публикувано на 14.01.2019г. в 16:26ч.]