Съобщение за отваряне на ценови предложения.docx [публикувано на 15.01.2019г. в 11:58ч.]