Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 30.01.2019г. в 13:40ч.]