Съобщение за отваряне на ценови предложения.docx [публикувано на 13.02.2019г. в 16:21ч.]