Обявление за откриване на процедура.pdf [публикувано на 27.02.2019г. в 14:55ч.]