Периодични доставки на почистващи и полиращи вещества и продукти,изделия за почистване,малки контейнери от полиетилен,пластмасови изделия за еднократна употреба,за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД,за период от три години