Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 15.04.2019г. в 16:25ч.]