Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf [публикувано на 16.04.2019г. в 14:58ч.]