Указания за попълване и подаване на ЕЕДОП - в електронен вид - еЕЕДОП

УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА еЕЕДОП.doc [публикувано на 19.04.2019г. в 16:16ч.]
Методическо указание на АОП за попълване и подаване на еЕЕДОП.pdf [публикувано на 19.04.2019г. в 16:16ч.]
espd-request.xml [публикувано на 19.04.2019г. в 16:16ч.]
espd-request.pdf [публикувано на 19.04.2019г. в 16:16ч.]