Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 22.04.2019г. в 11:42ч.]