Обявление за откриване на процедура.pdf [публикувано на 07.05.2019г. в 17:29ч.]