Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 17.05.2019г. в 14:13ч.]