Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf [публикувано на 15.05.2019г. в 14:27ч.]