Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 04.06.2019г. в 13:58ч.]